İstifadə qaydaları

Bu İstifadə Şərtləri, luckyjetazerbaijan.top saytının təklif etdiyi bütün xidmətlərə sadiq qalmalınızı və saytın müştərilərinə təklif etdiyi bütün xidmətlərin qəbul edildiyini göstərir. Saytın istifadəsi ilə bağlı hamsıyaqararlı şərtlər müştərilər tərəfindən qəbul olunması ilə birlikdə saytın xidmətlərinin istifadə olunduğunu təsdiq edir. İstifadə Şərtlərində dəyişikliklər etmək, həm də aktivliklərimizdən istifadə edərkən paytaxt ictimai qaydalara fəal toqquşmaq hüququmuzu qoruyuruq.

Bizlə əlaqə tetrir etməklə və ya saytı istifadə etməklə, bu İstifadə Şərtlərini və saytın Gizlilik Siyasətini qəbul edirsiniz.

Müştəri Hüquqları

luckyjetazerbaijan.top üçün İstifadə Şərtlərinə əsasən, siz luckyjetazerbaijan.top layihələrinə və onların tərkib hissələrinə, “Satmaq üçün” və s. sayt bölümünə daxil etdiyiniz bütün məlumatlara maliksiniz.

Bu İstifadə Şərtləri digər inteqrasiya hərəkətlərini tənzimləyə bilər, əks hüquq və qaydalara tabe ola bilər.

  • Anyanı qısqandıracan situasiyalar vəziyyətində, əlaqə saxlamadan bəzi addımlar atır
  • Müştəri hesablarının məxaricat edilməsi, dəyişdirilməsi, geri alınması və ya reload olunması
  • Sizin hesabınız üçün emal edilən satıcılar üçün lazım olan informasiyanı bərpa etməmək
  • İnformasiyanın şəxsiyyətini müdafiə etmək üçün lazım olan informasiya
  • Qiymətini miqdarlaşdırmaq, qayda yaratmaq, saytın fərqli hissələrini tənzimləmək və saytın fəaliyyətinin tənzimini təşkil etmək

Təklif olunan xidmətlərdən istifadə etməklə, bütün müştərilər tərəfindən təsdiq olunur və onlar tərəfindən qəbul edilir. Qaydalar daxilində imkan verərsə, əks təqdirdə, istifadə içərisində olmasını istədiyiniz qaydaları da yerinə yetirə bilərsiniz.

Xidmətlər ətraflı

Bizimlə əlaqə saxlamaq və saytın təklif etdiyi xidmətlərdən istifadə etmək, məxfilik şərtlərinə tabe olmaq və saytın funksionallığını sınaqdan keçirmək.

  • Sizin üçün asan və gözəl bir platforma təqdim edir
  • İstifadə edin, istifadə edin, təəccübləndirin və təşkil edin
  • Müştəri hesabını yeniləyin, əlavə edin, xəbərdar edin və ya pozunçuluğa düçar olmayın
  • Sizin hesabınıza qaydasızlıq edənlərə uyğun layihələri təklif edə biləcək sayt sahiblərini, təklif edə biləcək kimi

Məhdudiyyət

Bu saytın istifadəsi və xidmətlərindən istifadə etməklə, siz aşağıdakı məhdudiyyətləri qəbul edirsiniz:

1. İstifadənin məhdudiyyətləri, maliyyələşdirmə istəkləri, demokratik prosesləri və mövzuları daxil edənlər daxil olmaqla insan hüquqlarına və dövlət qurumuna münasibətləri bağlamalıdır.

2. Saytın idarəetmə səviyyələri tərəfindən tətbiq edilən hər hansı bir məhdudiyyət

3. Saytın və saytın fəaliyyətinin idarə olunmasını təmin etmək üçün lazım olan müqavilə ilişkilərini təhlil edin